400 jaar kinderbijbels 400 jaar kinderbijbels

Er wordt gewerkt aan een nieuwe tentoonstelling in de Ontmoetingsruimte, die in september 2021 van start zal gaan.

Thema: “Van U is de toekomst “ –  400 jaar kinderbijbels


Mozes houdt namens God de Israëlieten, op weg naar het beloofde land, voor dat zij hun kinderen Gods woorden moeten inprenten en thuis en onderweg steeds met hen daarover moeten spreken (Deuteronomium 11:18-19). Want de kinderen vormen de toekomst. Ook van de geloofsgemeenschap. Het is dan ook geen wonder dat kinderen in de Bijbel regelmatig een prominente plaats krijgen toebedeeld.

Een tentoonstelling over kinderbijbels sluit daarom goed aan bij het jaarthema van onze landelijke PKN: “Van U is de toekomst”. 

In het Nederlands taalgebied zijn de afgelopen eeuwen bijna 900 verschillende kinderbijbels verschenen. De eerste echte Nederlandse kinderbijbel verschijnt in het jaar 1703.

Kinderbijbels zijn vaak voorzien van tekeningen, illustraties, houtsneden, gravures, enzovoort. De ontwikkelingen binnen de kerken en ook kerkscheuringen hebben invloed op de teksten van de kinderbijbel. Discussies over de meest gewenste Bijbelvertaling leverde niet altijd voor kinderen begrijpelijke teksten op. 

In de 20e eeuw zijn er mede door de mogelijkheden van de moderne druktechnieken ongelooflijk veel verschillende kinderbijbels uitgegeven. Voor peuters, voor kleuters, voor basisschoolleerlingen, voor tieners, voor jongeren. Tegenwoordig kunnen we ook beschikken over online kinderbijbels (zie bijvoorbeeld de site: www.kinderbijbels.nl) en diverse kinderbijbel video’s op het ‘youtube’ kanaal.

Vierhonderd jaar kinderbijbels. Wij denken dat in onze Exodusgemeente een aardige variëteit aan kinderbijbels in omloop was en nog is.                                                                   Daarover kan een leuke tentoonstelling in de Ontmoetingsruimte van onze kerk ingericht worden. In september 2021 willen wij deze nieuwe expositie van start laten gaan.

Wij vragen u ons te helpen gedurende een aantal maanden uw/jullie kinderbijbel(s) beschikbaar te stellen.

U kunt een mailtje sturen met opgave van de titels (of foto’s bijsluiten) naar Bert Voorberg (email: bertvoorberg31@gmail.com).

terug