40 dagen tijd 40 dagen tijd
De veertigdagentijd is vanouds een periode waarin plaats is voor vasten en inkeer. Dit jaar is het thema: “Ik ben er voor jou.” De bloemschikkingen laten elke zondag een ander thema zien, gebaseerd op de zeven daden van barmhartigheid waar Jezus het in Mattheus 25 over heeft.

Naast de schikkingen zijn er bij elk nieuw weekthema korte teksten gemaakt, die  kunnen dienen als bezinning en inspiratie.

Doe mee met deze momenten van inkeer en bezinning in woord en beeld  en probeer op eigen wijze invulling te geven aan “de zeven werken van barmhartigheid”.
Deel ook jouw activiteit of idee op de  nieuwe kerk app.
terug