Coronavirus Coronavirus

De afgelopen weken worden wij van uur tot uur op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen rond van nieuwe coronavirus. Ook binnen de kerken heeft dit virus de volle aandacht.

Als gevolg daarvan hebben wij als kerkenraad het besluit genomen om het advies van PKN en overheid, het lichamelijk contact tot een minimum te beperken, te volgen. Binnen onze kerk geeft dit de volgende veranderingen.

• Bij het welkom aan de ingang van de kerk, wordt door het kerkenraadslid geen hand meer gegeven, maar is het welkom er niet minder om.
• Sinds afgelopen zondag maken wij geen gebruik meer van de traditionele doorgeefcollecte, hiervoor in de plaats staat bij elke uitgang van de kerkzaal een collectant met 2 collectezakken.
• Na afloop van de dienst wordt door de predikant in de ontmoetingsruimte geen hand meer gegeven. Maar een vriendelijk woord heeft zeker zoveel waarde.
• De dienst van Schrift en Tafel zal een dusdanig karakter krijgen dat ook hier het lichamelijk contact tot een minimum beperkt zal blijven.

Wij hopen dat u begrip heeft voor deze (tijdelijke) aanpassingen binnen onze gemeente.

Namens de kerkenraad

Jan Terlouw, voorzitter

terug