Coronavirus Coronavirus

Coronavirus
Vandaag hebben wij diverse berichten ontvangen met betrekking tot het weloverwogen  besluit om de kerkdienst op zondagmorgen in afgeslankte vorm door te laten gaan. Bij dit besluit hebben wij de eigen verantwoordelijkheid u als  gemeente meegenomen. De ontvangen meningen waren divers en allen goed bedoeld, dank voor jullie reacties.

Gelet op alle gebeurtenissen rondom ons en berichten vanuit het hele land, is deze middag opnieuw overleg geweest met een aantal leden van het moderamen.
Tijdens dit overleg is besloten om het beleid van veel kerken te volgen en alle geplande kerkelijke activiteiten voor de komende periode (t/m 31 maart) te stoppen.

Geen kerkdiensten, of andere bijeenkomsten als soepmaaltijden, seniorenkring of Johannes Passion, De twee resterende leerhuisavonden op 17 en 26 maart, over de Johannes Passion komen te vervallen. Het koor Laudando heeft besloten geen medewerking te verlenen aan de laatste avond, op 26 maart. Het concert op de 28ste gaat ook niet door, en wordt- als alles goed gaat verplaatst naar volgend voorjaar.

Ds. de Reuver, de scriba van de PKN, leidt zondag 15 maart op TV op NPO 2 een korte meditatie ter vervanging van de kerkdiensten  die zondag niet door kunnen gaan.

Afscheidsdienst
Op maandag 16 maart wordt de heer Wim van Putten begraven, zie de Nieuwsbrief van woensdag jl.
In de kerkzaal worden max. 100 mensen toegelaten. De families van de overledenen gaan daarnaartoe; dat zijn er ca. 90. Dat betekent dat er voor de overige genodigden geen ruimte is in de Exoduskerk.
Gelukkig is de Emmaüskerk bereid bij te springen. Via een beeld-geluidverbinding kunnen de mensen in de Emmaüskerk de dienst volgen. De dienst begint om 13.00 uur.

In de Emmaüskerk verwacht men ca. 80 genodigden, zodat er weinig ruimte is voor mensen die geen uitnodiging hebben ontvangen.
Wie de dienst wil meemaken, kan het best meeluisteren via de kerkomroep.
 
Wie de familie wil condoleren, maar niet in de kerk is geweest, is welkom in de ontmoetingsruimte van de Exoduskerk van 16.00 uur.

Namens de kerkenraad
Jan Terlouw, voorzitter.

terug