Data gespreksgroepen eerste helft 2022 Data gespreksgroepen eerste helft 2022
Data Gespreksgroepen eerste helft 2022


Eerst hadden we de enquête, toen een introductie-avond, en nu na nogal wat puzzelwerk en afstemming is het programma voor de eerste maanden van het komende jaar bekend.
Er zijn drie groepen, en voor elk van die groepen zijn drie data vastgelegd.


De groep Bijbelverhalen wilde graag op donderdagmiddagen. En dat bleek mogelijk op de volgende data:
27 januari
24 februari
24 maart
We beginnen steeds om 15.00 uur.
De verhalen die in eerste instantie in de belangstelling staan zijn:
 • Jozef in de kuil / put
 • Gelijkenissen
 • Aandachtspunt hierbij: wat heeft een bijbelverhaal ons in deze tijd te zeggen (toepassing)


De groep Algemene Theologie had de voorkeur voor maandagavonden, als er tenminste geen kerkenraads- of andere vergadering is. En dat leverde het volgende op:
31 januari
21 februari
28 maart
Aanvangstijdstip is steeds 19.30 uur.
Dit zijn de onderwerpen die op 9 november genoemd zijn:
 • het ontstaan van de bijbel / bijbelboeken / waarom en hoe (??)
 • theologie en mystiek
 • kerkhistorie / scheiding van kerken en groepen
 • schepping, ID (Intelligent Design) en evolutie
 • moderne theologie (bv Dorothee Sölle)
 • de Reformatie, Luther, Calvijn en waarom is Nederland wel calvinistisch geworden en niet Luthers.

De groep Liturgie en Kerkzijn wilde juist niet op een avond, maar liever op een middag. Dat is de woensdagmiddag geworden, en wel op:
2 februari
9 maart
20 april
Aanvang: 15.00 uur.

Mogelijke onderwerpen:
 • volgorde van de onderdelen van een kerkdienst (waarom zit het op deze manier in elkaar?)
 • Jeugddiensten: onrust of nieuw élan?
 • Inrichting van de kerkzaal (die is nogal kaal)
 • Voorzichtig met vernieuwingen (of juist niet?)
 •  Bijdrage en functie van ouderlingen, diakenen en gemeenteleden in de dienst
 • Nazit na de dienst met preekbespreking o.i.d.

De data zijn zodanig gekozen, dat niemand echt hoeft te kiezen. In principe kan iedereen aan alle gesprekgroepen deelnemen, als hij of zij dat wil.

 
terug