Oplossing Exodus Bijbel Kunst Quiz 2020 Oplossing Exodus Bijbel Kunst Quiz 2020
Uitslag Exodus Bijbel Kunst Quiz 2020


Van diverse mensen ontving ik de oplossing van de quiz. Ook van buiten het eiland kwamen reacties binnen. Het was geen gemakkelijke opgave, maar de bedoeling was dan ook dat je een uurtje (of langer) stevig aan het zoeken en puzzelen ging. Met hulp van google kwamen de puzzelaars een heel eind.
Er was een duidelijke winnaar met maar liefst een score van 95%. Echt knap gedaan..!


Winnaar van de Exodus Bijbel Kunst Quiz 2020 is geworden ; Peter Visser. Hij mag zich een jaar lang de Exodus Bijbel Kunst - kenner noemen.
Van harte gefeliciteerd!.
De antwoorden op de Exodus Bijbel Kunst Quiz 2020


afb. 1 Knecht van Abraham ontmoet Rebecca bij waterput. (Gen.24 )
Schilder; Ferdinand Bol


afb. 2 Steniging van Stefanus (Handelingen 7)
schilder/ etser Rembrandt van Rhijn


afb. 3 Ruth belooft Naomi met haar mee te gaan naar Israel. ( Ruth 1)
schilder; Pieter Lastman


afb. 4 Verstoting van Hagar door Abraham. ( Gen. 16)
schilder; Adriaan van der Werff


afb. 5 Simson en Delila / haarvlechten worden afgeknipt ( Richteren 16)
schilder/ illustrator onbekend


afb. 6 Laban zoekt godenbeeldjes, die Rachal heeft verstopt onder haar kleding.
(Gen. 31). Schilder; Pieter Lastman.


afb. 7 Droom van de Farao over de vette en magere koeien ( Gen. 41)
houtsnede van Hans Holbein


afb. 8 Bruiloft in Kanaa. Verandering water in wijn. (Joh.2)
schilder; Han van Meegeren. Schilderij hangt in Exoduskerk in Sommelsdijk


afb. 9 Salomo aan sterfbed van David. Instructie over koningsschap. (1 Koningen 2)
schilder; Jacob Jan Victors.


Afb.10 Koningin van Sheba ontmoet Salomo. (1 Koningen 10)
schilder/illustrator. Getijdenboek Catharina van Kleef.


Vorming en Toerusting,
Bert Voorberg


 
terug