Koffie met "noten" Koffie met "noten"

We zongen met elkaar liederen, zowel uit het nieuwe liedboek als uit de evangelische liedbundel. U kunt zelf ook liederen aandragen. Tussen door drinken we nog koffie en is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Tegen half 12 sloten we de ochtend af.
 
Welkom en neem gerust iemand mee.
Opgave is niet nodig.
Meer info bij Emmy Lingen op tel. 482944 of mail Emmy
Of bij Margot van de Wiel mail Margot

terug