Zondag 4 maart 2018, 3e zondag van de Veertigdagentijd Zondag 4 maart 2018, 3e zondag van de Veertigdagentijd

welkom en mededelingen 
Intochtslied: 287: 1, 2 en 5
Moment van stilte

Bemoediging / groet
Lied: 25: 1, 2, 5 en 10

Kyriegebed
Lied: 314: 1 en 3

Gesprek met de kinderen
Gebed opening Schrift
Lezing 1: Exodus 20: 1-17
Lied: 320

Lezing 2: Johannes 2: 13-22
Lied: 536: 1, 2 en 3

Uitleg verkondiging
korte muzikale meditatie

Lied: 1001
Gebeden met aansluitend het Onze Vader

Collecte
Slotlied: 418: 1 en 2
Zegen afgesloten met 3x Amen

muziek
 

terug