Zondag 27 augustus 2017 Zondag 27 augustus 2017
OVD 27 augustus 2017
Thema: Geboomte des Levens

verwelkoming en mededelingen

aanvangslied 216: 1, 2 en 3

stilte, bemoediging groet

gebed om ontferming

glorialied Psalm 92 : 1, 2 en 3

gesprek met de kinderen

gebed voor de opening van het Woord
schriftlezing: Genesis 2: 8 – 10, 15 -17; 
                   Psalm 1: 1 – 3

zingen: Psalm 92: 7 en 8

schriftlezing: 2 Kor. 5: 17 - 21
                    Openbaring 21: 1- 5a; 22: 1 – 5
 
zingen: Lied 547: 1, 4, 5 en 6

uitleg en verkondiging

korte muzikale meditatie

zingen: Lied 841: 1, 2, 3 en 4

dankgebed en voorbeden met aansluitend het Onze Vader

collecte

slotlied: Lied: 423

zegen
terug