Zondag 25 maart 2018, 6e zondag van de Veertigdagentijd Zondag 25 maart 2018, 6e zondag van de Veertigdagentijd
Welkom en mededelingen
Intochtslied: psalm 23: 1 & 2

Moment van stilte
Bemoediging en groet
Antwoordlied psalm 23: 3 

Kyriegebed
Glorialied: 214: 1, 2, 5 & 8

Gesprek met de kinderen

Uitleg liturgisch bloemstuk

Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing: Marcus 11: 1 - 11
Lied: Psalm 118: 1 & 5

Lezing: Filippenzen 2: 5 - 11
Lied: 552: 1, 2 & 3

Verkondiging
Korte muzikale meditatie

Lied: 1010: 1, 3 & 4

Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
Collecte

Slotlied: 675: 1 & 2
Zegen 
gezongen amen
 
terug