Zondag 25 november 2018 Zondag 25 november 2018
We lezen Zefanja 1: 14 – 2: 3 en Marcus 13: 14 – 27.
We zingen Psalm 98: 1 en 2, Gez. 301k, 763, 748: 1 en 5, 462 730: 1 en 726: 1, 5 en 6.
We steken een kaars aan voor degenen die ons het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen, en na iedere kaars zingen we Gez. 139d.
terug