Dinsdag 25 december 2018 Kerstmorgen

Dinsdag 25 december 2018 Kerstmorgen

 Liturgie
25 december 2018, Kerstochtend
Exodusgemeente Middelharnis – Sommelsdijk
Aanvang 10.00 u
Met de Kerstmusical “DE MOEITE WAARD”

Voorbereiding

Zingen Dank U voor deze mooie Kerstdag
  2    Dank U voor ‘t kindje in de kribbe,
Dank U voor Bethlems arme stal;
Dank U dat er ook op de aarde
Vrede komen zal.

3    Dank U dat U de engel stuurde,
Dank U dat Hij de boodschap bracht;
Dank U dat U juist werd geboren
In die donk’re nacht.

4    Dank U dat ook de herders ’t hoorden,
Dank U voor ‘t mooie engelenlied;
Dank U dat U vanuit de hemel
Ook de kind’ren ziet.

5    Dank U eerbiedig knielen kind’ren,
Dank U bij Uwe kribbe neer;
Dank U dat wij U danken mogen
Voor dit Kerstfeest, Heer!

Welkom

Zingen Gezang 477: 1, 2 en 4 

(Kyrië-)gebed en kyriëlied Gezang 301a
Glorialied Gezang 487 
 

Dienst van het woord

Oudtestamentische lezing Micha 5: 1 – 4a 
1 Uit jou, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heer-sen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.
2 Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn, terugkeren naar de andere Israëlieten.
3 Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de HEER, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam.
Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, 4 en hij brengt vrede.

Zingen Gezang 486: 1 en 4 

Musical “De Moeite Waard” 
Deze musical is gebaseerd op Lucas 2: 1 – 20 en Mattheüs 2: 1 – 11.
 

Dienst van gaven en gebeden

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Collecte 
1.    voor de kerk 
2.    voor “Kinderen in de Knel” 

Heenzending en zegen

Slotlied Gezang 481
Zegen
Zingen Gezang 431c


Na afloop van deze dienst is iedereen van harte welkom in de Ontmoetingsruimte om elkaar te spreken of nader kennis te maken. Wij schenken er graag een kopje koffie of thee, of een glaasje limonade bij. Of er kerstkransjes zijn?
Een verrassing!


Aan deze dienst werkten mee:

Heel veel kinderen en juffen van Jadus, de kindernevendienst en gasten!!
Leiding musical: Annemieke Admiraal en Miranda van Etten
Instuderen musical: leiding Jadus en Kindernevendienst
Decorbouw: Wim van Driel
Kerststal: Jan Kastelein
Geluid/techniek: Ellis Peekstok 
Voorganger: ds. Jan de Visser
Ouderling van dienst: Gerrit of Monique den Hartog
Organist/pianist: Piet Westhoeve

Dank ook aan alle andere vrijwilligers die meegeholpen met de kleding / kostuums, opbouw decor (+verwijderen), vervoer, eten en drinken etc. 
Geweldig om te zien hoeveel er mogelijk is als iedereen zich inzet!
 
terug