Diakonie - secretaris Diakonie - secretaris
Taken:
Het agenderen en notuleren van de diakonievergadering
Bijwonen van kerkenraadsvergadering
Bij toerbeurt collecteren op zondag
Bij toerbeurt assisteren bij Avondmaalsdiensten
Coördineren persoonsgegevens ledenbestand
 
terug