dinsdag 31 december 2019 dinsdag 31 december 2019
Orde voor oudejaarsavonddienst 31 december 2019
Exoduskerk 19.00 uur
Voorganger: Ds. Leendert Jan Lingen
Organist: Rien Abramse
Thema: terug naar de liefde van weleer

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied/Psalm 90:1,8
Stilte-Bemoediging-Groet
Zingen: Lied 90a
Gebed
Lezing OT: Hosea 2:16-22
Zingen: Lied/Psalm 81:9,14
Lezing NT: Openbaring 2:1-7
Zingen: Lied 287:1,2
Verkondiging
Zingen: Lied 791:1,3,5,6
Gebeden
Collecte
Zingen: Lied 91a
Zegen
terug