filmavond 28 maart filmavond 28 maart
De laatste filmavond van dit seizoen is op dinsdagavond  28 maart. Het thema dat in al de filmavonden van dit seizoen speelt, is sociale ongelijkheid. Wat doet dat met mensen, hoe gaan zij daarmee  om. Deze film geeft een beeld van twee mensen die moeten zoeken naar werk om bijstand te ontvangen. De bureaucratie werkt hen daarin voortdurend tegen op een absurde manier. Een  kritische film, gelukkig met veel humor ook, over een surrealistische wereld vol verwarrende regeltjes, waarin vriendschap beide hoofdpersonen hoop geeft. Inloop vanaf 7.15, vrij entree, gift welkom. Na afloop mogelijkheid om met een hapje en drankje te praten over de film.
 
terug