Geef elkaar de ruimte! Geef elkaar de ruimte!
Nieuwe versoepelingen m.i.v. 25 september
 
Zoals iedereen weet, gelden er sinds 25 september andere regels in het coronabeleid. Dat is op tal van websites terug te lezen, het staat in de kranten, het is op t.v. uitvoerig benoemd. We hoeven dat hier niet te herhalen.

De vraag is:

Wat betekent dit alles voor onze Exoduskerk?

Doordat de anderhalvemetermaatregel komt te vervallen, kunnen er meer mensen naar de kerk komen. Deze week worden er een paar rijen stoelen bijgezet.

We zijn ons ervan bewust dat er gemeenteleden zijn die wel naar de kerk willen komen, maar erg hechten aan de ruimte om hen heen. Dat is volgens het advies zeker mogelijk! Het advies van de landelijke kerk is dan ook: Geef elkaar de ruimte. En dat doen we!

In de kerk zullen gedeelten komen waar men met twee stoelen afstand van elkaar kan zitten en gedeelten waar men kan aanschuiven. Geef bij binnenkomst aan de koster door wat je wens is. Het lopen in de kerk zal beperkt worden. Heb je eenmaal een zitplaats, blijf daar dan ook zitten.
 
Ten overvloede: we gaan niet op QR-codes of testbewijzen controleren. Iedereen heeft zijn of haar verantwoordelijkheid, en daarbij blijft gelden: geef elkaar de ruimte!

We hopen dat dit ertoe bijdraagt, dat we vanaf zondag weer veel mensen in de kerk mogen begroeten, omdat er rekening gehouden wordt met ieders wensen
 
terug