God en de boeren God en de boeren

Ik kreeg een mailtje om meditatie te schrijven voor de verbinding. Dan begint het denken over een onderwerp, maar daar was ik wel snel uit. Als vrouw van een melkveehouder en moeder van een zoon die naar alle waarschijnlijkheid ter zijner tijd de boerderij over wil nemen. Dan kun je niet om de stikstof crisis heen. Bij mij komen dan de vragen boven drijven Wat zou God daar nu van vinden? Wat staat daar over in de bijbel? Je moet met respect omgaan met de schepping maar ook heel veel mensen moeten eten krijgen hoe gaat dat samen? Ik weet nu al dat ik daar geen antwoorden voor ga geven. Maar er over nadenken kan geen kwaad.

Boeren in de tijd van de bijbel.                                                                                                  In de tijd van de bijbelspeelden boeren een belangrijke rol in de samenleving: mensen waren grotendeels afhankelijk van wat het boerenland opbracht. Als de oogst door te weinig regen tegenviel, leverde dat voor de hele samenleving grote problemen op (Jeremia 14:4)
Ontwikkelen en tot bloei laten komen.
Maar hoe kunnen we nu op een goede manier aan landbouw doen? Hoe kunnen boeren goed omgaan met de aarde? En wat kunnen consumenten zelf doen?
Bij die vraag kan de gelijkenis over de drie dienaren die geld in beheer krijgen van hun landheer behulpzaam zijn (Matteüs 25:14-30). Wat je in beheer gekregen hebt, moet je niet alleen bewaren maar ook ontwikkelen, tot bloei laten komen. Dán werk je mee aan Gods toekomst. Dat geldt voor alles waarvoor wij verantwoordelijk zijn, dus ook voor het land dat we bewerken en het vee waarvoor we zorgen.

En dat geldt ook voor consumenten: gebruik je talenten, en zorg voor de aarde.
Niet uitbuiten.
Maar er zitten wel grenzen aan de manier waarop je met je land en je vee mag omgaan om die tot bloei te laten komen. In Leviticus 25:3-5 wordt verteld over het sabbatsjaar. Elk zevende jaar moet de boer zijn land laten rusten. Dat betekent dus dat je het land niet mag uitputten. Het moet ook de kans krijgen om weer tot rust te komen, te herstellen.

Ook dieren mogen niet uitgebuit worden door mensen:‘ In Spreuken 12 vs 10 staat :”Een rechtvaardige zorgt goed voor zijn vee”.

Voor wie
Wie mogen er in de Bijbel eigenlijk delen in alles wat de landbouw opbrengt? In Leviticus 19:9-10 staat een regel die voorschrijft dat een boer die bij het oogsten iets van zijn oogst laat vallen, dit moet laten liggen voor arme mensen. Iedereen mag dus een graantje meepikken van wat de aarde opbrengt. Ook die regel heeft nog betekenis voor nu: heb oog voor mensen aan de rand van de samenleving.

Als je dit allemaal zo leest mogen we aan de ene kant produceren, aan de andere kant moeten we ook oog hebben en zorgen voor de mensen die niet genoeg te etenhebben en daarnaast moeten we Gods schepping niet uitbuiten. Kortom een heel moeilijk dilemma. Maar ik denk wel dat tot de conclusie getrokken kan worden dat de hele stikstofproblematiek niet alleen een probleem is van de boeren maar ook van iedere inwoner op deze ondanks alles hele mooie wereld.

terug