Hemelvaartsdag 30 mei 2019 Hemelvaartsdag 30 mei 2019
Orde voor Hemelvaartsdag donderdag 30 mei
10.00 uur Exoduskerk, gezamenlijke dienst met Emmauskerk
Voorganger: Ds. Leendert Jan Lingen  
Organist: Rien Abramse
Thema: Over een familie die Jezus moest loslaten…

Zingen: Lied 68:9
Stilte-bemoediging-groet
Zingen: Lied 195 (= Klein Gloria)
Kyriegebed
Zingen: Lied 675
Gebed
Lezing NT: Handelingen 1:1-14
Zingen: Lied 661
Verkondiging
Zingen: Lied 968:2,5
Gebed
Collecte
Zingen: Lied 754:1,3
Zegen
terug