Een goed gesprek met ..... Alain Verhey 22 januari 2019

Alain Verhey in de Exoduskerk
Een goed gesprek met ..... Alain Verhey 22 januari 2019
Alain Verhey in de Exoduskerk


Dinsdagavond was Alain Verhey op uitnodiging van vorming en toerusting op bezoek.
Hij ging met Jan de Visser in gesprek over zijn boek "God en ik" met als ondertitel
Wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren van de Bijbel”.


Alain vertelt over zijn kerkelijke achtergrond en de hoe vormend zijn kinderjaren in de traditionele protestantse kerk zijn geweest. Het kritisch inzicht dat zich vervolgens in zijn jeugd ontwikkelde.
De kracht van de bijbelse verhalen komt steeds terug in dit gesprek.
Voor hem is de reis van Abraham en Sarai belangrijker dan de bestemming. Zijn zondebesef ervaart hij wanneer hem in de stad gevraagd wordt zijn mobiel even te mogen gebruiken.
Vanuit de aanwezigen in de zaal komen na de pauze vragen over zijn manier van communiceren als 21e eeuwer. Hoe hij via twitter contact zoekt met de zoekende medemens.
Aan het eind van deze avond was gelegenheid zijn boek aan te kopen, al of niet voorzien van een persoonlijke noot.
Wij kunnen terugkijken op een boeiende avond met verrassend open inzichten van deze
twitter-theoloog.


 
terug