Een goed gesprek met ..... Alain Verhey 22 januari 2019 Een goed gesprek met ..... Alain Verhey 22 januari 2019

"Een goed gesprek met Alain Verhey" is een gespreksavond over het boek:
God en ik: wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren van de bijbel. In zijn vlotgeschreven boekje doet Alain verslag van zijn omzwervingen in kerk en Bijbel. Zijn boek is vooral geschreven om de betekenis van de oude verhalen en kerkelijke rituelen voor een jong publiek duidelijk te maken.
Verhey heeft een zekere bekendheid opgebouwd als publiek theoloog door zijn bijdragen aan het Theologisch Elftal in Trouw.
Ds. Jan de Visser gaat met hem in gesprek.
Op Dinsdagavond 22 januari 2019  in de Exoduskerk
Aanvang: 19.30 uur. U bent hartelijk uitgenodigd.
 

terug