Jaarprogramma 2020-2021 in voorbereiding. Lees meer.. Jaarprogramma 2020-2021 in voorbereiding. Lees meer..
Nieuw programmaboekje Vorming en Toerusting 2020-2021


De commissie Vorming en Toerusting is volop bezig met het nieuwe programma voor het winterseizoen 2020-2021.
Door de corona-pandemie moest het lopende programma abrupt beëindigd worden en konden een aantal activiteiten niet doorgaan.
Wij kunnen u melden dat o.a. de avonden rond de Johannes Passion opgenomen worden in het nieuwe jaarprogramma.
Ook de filmavonden en een reeks gespreksavonden rond een bijbelboek zullen zeker terugkeren. Daarnaast ook enkele heel nieuwe en verrassende activiteiten.
Het nieuwe programmaboekje zal ( samen met het jaarboekje) verschijnen rond de start van het nieuwe winterseizoen in september a.s.


Commissie Vorming en Toerusting
voor informatie; Bert Voorberg – bertvoorberg31@gmail.com - 06-40286215


 
terug