Jeugdleiding 2x Jeugdleiding 2x
Taken: 
Ouders of andere gemeenteleden die mee willen werken als jeugdleiding.
Tevens ouders/gemeenteleden die als leiding willen helpen tijdens jeugddiensten.
Soms kan een jeugdige niet bij een jeugddienst aanwezig zijn ivm. hun dienst. 
Contact: jeugdouderling Ria van Eck, krammerzicht@gmail.com
terug