Jeugdouderling 2x Jeugdouderling 2x

Taken: 
Contact onderhouden met de jongeren binnen onze kerk
Contacten onderhouden met jeugdleiding, kindernevendienst, Jadus, Meet-in.
Het begeleiden van jeugddiensten.
Het bijwonen van vergaderingen van de jeugdraad.
Contact: jeugdouderling Ria van Eck, krammerzicht@gmail.com.          

terug