zo 14 jul 2019  om 10:00 - 11:00
Voorganger: Franck Ploum, Dordrecht
Kerkdienst
Organist: Rob Soeteman

 
De eerste collecte is bestemd voor pastoraat en kerkelijke gebouwen.
De tweede - diaconale - collecte is bestemd voor het Plaatselijk Diaconaat.
Bij de Kindernevendienst wordt gecollecteerd voor SOS kinderdorpen.

terug