zo 12 jan 2020  om 10:00 - 11:00
Voorganger: dhr. Arend Voogt, Zuidland
Kerkdienst
Organist: Mathijs van Ledden

De eerste collecte - de diaconale collecte - is bestemd voor het Diaconaal Havenproject. Deze stichting voert diaconale arbeid uit, gericht op het welzijn en de behoeften van zeevarenden. Specifiek voor hen, die onder precaire omstandigheden moeten leven en werken.
De tweede collecte is bestemd voor pastoraat en kerkelijke gebouwen.
Bij de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor SOS kinderdorpen.

terug