Liturgie voor 19 december 2021 Liturgie voor 19 december 2021
Liturgie 19 december 2021
4e zondag van Advent
Exodusgemeente Middelharnis – Sommelsdijk
Aanvang 10.00 uur

Organist / pianist: Piet
Persoon van de week: Johannes de Doper / jijzelf

Binnenkomen
Inleidende muziek
Openingslied Gez. 466: 5 en 6 ‘O kom, o kom, Immanuel’
Welkomstwoord door ouderling van dienst
Zingen Gezang 439: 1 en 2  ‘Verwacht de komst des Heren’
Bemoediging en groet

4e Adventskaars aansteken
Zingen Gez. 158a ‘Een schoot van ontferming is onze God’

Gebed om inspiratie, afgewisseld met:
Kyriëlied Gez. 367d ‘Kyrie eleison’
Glorialied -

Lezen en Luisteren
Kindermoment
Zingen Projectlied ‘Wij bidden om verhalen’
Oudtestamentische lezing Micha 5: 1 – 4a
Zingen Gez. 498 ‘Bethlehem, o uitverkoren stad’
Nieuwtestamentische lezing Lucas 1: 57 - 80
Zingen Gez. 158: 1 ‘God zij geloofd uit alle macht’

Verkondiging

Zingen Gez. 441: 1, 2 en 10 ‘Hoe zal ik U ontvangen’

Bidden en Delen
Bloemengroet
Collecten 1. JOP Kerst Challenge; 2. Kerk
Muzikale meditatie
Gebeden, Onze Vader

Zingen en Zegen
Slotlied Gez. 435: 1 en 2 ‘Hef op uw hoofden, poorten wijd’
Zegen
Zingen Gez. 431c
Uitleidende muziek
 
terug