Liturgie voor 24 december 2021 Liturgie voor 24 december 2021
Liturgie 24 december 2021
Kerstnachtmiddagdienst m.m.v. Exoduscantorij
Exodusgemeente Middelharnis – Sommelsdijk
Aanvang 15.00 uur

Organist/pianist: Rob Soeteman


Binnenkomen
Welkomstwoord
Zingen: Gez. 482: 1 en 3 ‘Er is uit ’s wereld duistere wolken’
Bemoediging en groet
Zingen Psalm van de zondag Ps. 98: 1 en 2

Gebed om inspiratie
Kyriëlied Gez. 301a
Glorialied Gez. 487: ‘Eer zij God in onze dagen’

Lezen en Luisteren
Oudtestamentische lezing Jesaja 8: 23b – 9: 7
Zingen Cantorij ‘Stille nacht’
Nieuwtestamentische lezing Lucas 2: 1 – 13
Zingen JdH Gez. 48 ‘Ere zij God’
Vervolg lezing Lucas 2: 15 - 20
Acclamatie Gez. 339a (samenzang)

Verkondiging

Zingen Gez. 474: 1, 2 en 6

Cantorij ‘Komt allen tezamen’

Bidden en Delen
Bloemengroet
Afscheid Johan van Broekhoven door Jan Terlouw
Collecten: 1. Leger des Heils; 2 Kerk
Cantorij ‘De sterre gaat stralen’

Gebeden, Onze Vader

Zingen en Zegen
Slotlied Gez. 473: 1 en 3
Zegen
Zingen Gez. 431c
Uitleidende muziek
terug