Liturgie voor 25 december 2021 Liturgie voor 25 december 2021
Liturgie 25 december 2021
Kerstochtend, met Kerstmusical
Exodusgemeente Middelharnis – Sommelsdijk
Aanvang 10.00 uur


Binnenkomen
Inleidende muziek
Openingslied Gez. 477: 1, 2 en 3 ‘Komt allen tezamen’
Welkomstwoord door ouderling van dienst
Zingen Gez. 481: 1 en 3 ‘Hoor de eng’len zingen de eer’
Bemoediging en groet
Aansteken kaarsen
Zingen:  Joh. de Heer Lied 827 ‘Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht’

Gebed om inspiratie
Kyriëlied Gez. 476: 1 ‘Nu zijt wellekome’
Glorialied Gez. 487 ‘Eer zij God in onze dagen’

Lezen. Luisteren en Kijken
Kindermoment
Inleiding op de musical;

Musical: Een plakboek van Geluk

Bidden en Delen
Bloemengroet
Collecten 1. Kerstcollecte KIA; 2. Kerk
Muzikale meditatie
Gebeden, Onze Vader

Zingen en Zegen
Slotlied Joh. de Heer Gez. 48Ere zij God’
Zegen
Zingen Gez. 431c
Uitleidende muziek
 
terug