Liturgie voor 26 december 2021 Liturgie voor 26 december 2021
Liturgie 26 december 2021
Stefanuszondag
Exodusgemeente Middelharnis – Sommelsdijk
Aanvang 10.00 uur

Organist / pianist: Annet

Binnenkomen
Inleidende muziek
Openingslied Gez. 213: 1 en 5 ‘Morgenglans der eeuwigheid’
Welkomstwoord door ouderling van dienst
Zingen Psalm van de zondag Psalm 119: 1 en 6 ‘Welzalig wie de rechte wegen gaan’
Bemoediging en groet

Gebed om inspiratie
Kyriëlied Gez. 413: 3 ‘Heer, ontferm U over ons’
Glorialied Gez. 468: 1 en 3 ‘Prijs de Heer die herders prijzen’

Lezen en Luisteren
Kindermoment
Uit de Schriften Delen uit Handelingen 6: 8 – 8: 1
Acclamatie Gez. 339a ‘U komt de lof toe’

Verkondiging

Zingen Gez. 803: 1 en 6 ‘Uit Oer is hij getogen’

Bidden en Delen
Bloemengroet
Collecten: 1. Stichting “De Hoop”; 2. Kerk
Muzikale meditatie
Gebeden, Onze Vader

Zingen en Zegen
Slotlied Gez. 825: 1 en 8 ‘De wereld is van Hem vervuld’
Zegen
Zingen Gez. 431c
Uitleidende muziek
terug