Liturgie zondag 29 oktober 2023 Liturgie zondag 29 oktober 2023
Liturgie
Zondag 29 oktober 2023
Exoduskerk, Middelharnis – Sommelsdijk
Aanvang 10.00 uur

Binnenkomen
Inleidende muziek
Welkomstwoord door ouderling van dienst
Intochtslied, lied 84a (begeleiding bij voorkeur op piano)
Bemoediging en groet
Zingen, opwekkingslied ‘Breng ons samen’ (begeleiding bij voorkeur op piano)

Gebed om inspiratie
Kyriëlied (gebeden afgesloten met lied 301a)
Glorialied, lied 305

Lezen en Luisteren
Kindermoment door Marloes de Koeijer
Zingen met de kinderen, Mijn God is zo g-o-e-d mijn god is zo g-o-e-d - YouTube (via beamer)
Oudtestamentische lezing Deuteronomium 6: 1-9
Nieuwtestamentische lezing Mattheüs 22: 34-46
Luisteren via de beamer naar:
Delise & Elbert Smelt – verbonden: Delise - Verbonden ft. Elbert Smelt (official video) - YouTube

Verkondiging

Zingen, lied 139b (begeleiding bij voorkeur op piano)

Bidden en Delen
Bloemengroet:
Collecten: 1; Voedselbank Goeree Overflakkee 2. Voor de kerk 3. Kindernevendienst; stichting kinderhulp
Muzikale meditatie, we luisteren via de beamer naar:
Breakthrough is coming - Hope Darst - Breakthrough's Coming (Official Lyric Video) - YouTube
(kinderen komen terug –ouderling)
Gebeden
Onze Vader, zingend volgens lied 1006 (begeleiding bij voorkeur op de piano)

Zingen en Zegen
Slotlied, lied 416 (begeleiding bij voorkeur op piano)
Zegen
Zingen Gez. 431c “Amen’
Uitleidende muziek

 

 

 
terug