Niet meer aanmelden vanaf 26 september Niet meer aanmelden vanaf 26 september

De kerkenraad heeft besloten dat naar aanleiding van de laatste persconferentie het aanmelden voor de diensten niet meer vooraf hoeft te gebeuren.

Voor de dienst van 19 september hebben zich al mensen aangemeld, zij zijn welkom in de dienst, maar ook degene die nu nog bedenkt dat hij of zij graag wil komen is welkom.

Bij de ingang van de kerk zullen vanaf 26 september wel weer lijsten liggen waar iedereen zich kan aanmelden.

We hopen weer heel veel mensen in de kerk te ontmoeten.

terug