Overdenkingen Overdenkingen

Alles heeft zijn tijd “Alles heeft zijn tijd”, daarover schrijft de Prediker (Prediker hoofdstuk. 3) “Er is een tijd voor alles wat onder de hemel is” (3:1) Geïnspireerd door de woorden van de Prediker schreef dichter en theoloog Huub Oosterhuis het lied ‘Tijd van vloek en tijd van zegen’ (lied 845). Dit lied heeft als ondertitel: ‘Tijd van leven’ Tijd van leven: een kostbaar geschenk ons in handen gegeven om zorgvuldig en goed mee om te gaan; eervol naar god toe, respectvol naar de naaste en medeschepsels, zorgzaam voor anderen en ook voor onszelf. ‘Alles heeft zijn tijd: een tijd om te huilen, een tijd om te lachten, een tijd om te rouwen, een tijd om te dansen, een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen…een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien.’ (zie prediker 3) Zo is er ook een tijd van komen en tijd van gaan. Voor ons als predikanten is de tijd van vertrek uit Middelharnis en van Flakkee af aanstaande. Voor u als gemeente betekent dit dat er een vacante periode aanbreekt: een tijd zonder dominee, een tussentijd. Deze tussentijd is een tijd vol opdrachten om met elkaar te zorgen voor de voortgang van het gemeenteleven en het maken van een nieuw begin. U bent na 20 augustus wel dominee-loos, maar niet zonder de Dominus, namelijk de Heer van de gemeente, Jezus Christus. Laten we niet vergeten wie de basis is van ons geloven, hopen en liefhebben, van de gemeente. Hij heeft zijn leven gedeeld met velen. Hij heeft mensen Gods barmhartigheid doen ervaren. Jezus christus heeft Gods liefde geleefd tot het uiterste. Zijn werktijd hier op aarde was kort; drie jaren. Maar meer dan de evangelisten ons kunnen doorgeven heeft hij gedaan. 6 De evangelist Johannes schrijft aan het slot van zijn evangelie: ‘Jezus heeft nog veel meer gedaan; als al zijn daden, een voor een, opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moeten worden. ‘(Joh. 21:25) Wie tijd van leven deelt, met God, met anderen, met aandacht voor Gods schepping, leeft een gezegend leven. De tijd is een geschenk, niet om voor onszelf te houden, niet om steeds maar achterom te kijken naar wat is geweest of naar wat werd verwacht, maar niet uitkwam. Waar wij het wagen ons leven te delen daar maakt de Geest van Jezus Christus in en door ons een nieuw begin. Als slot de laatste regels van lied 845:3 “Tijd van leven om met velen brood en ademtocht te delen – wie niet geeft om zelfbehoud, Leven vindt hij honderdvoud” Vrede en alle goeds toegewenst en een gezegende tussentijd. Ds. Gerda Silvis-Andringa

terug