Tienerdienst JADUS en JADUS + Tienerdienst JADUS en JADUS +

Alle jongeren die de kindernevendienst verlaten hebben, zijn welkom bij de tienerdienst. 
Deze activiteit heet ‘JADUS’ (Jongeren Activiteit Exoduskerk). 
De JADUS wordt tijdens de gewone kerkdienst gehouden.
Tijdens deze jeugdkerk lezen we uit de Bijbel, bidden we en praten we met elkaar over het geloof. 
Kortom, we hebben onze eigen kerkdienst. 
We proberen zoveel mogelijk de relatie te zoeken tussen de Bijbelse onderwerpen en de ervaringen en problemen waar de jongeren dagelijks tegenaan lopen.
De jongeren van de eerste, tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs komen elke 2e zondag van de maand bij elkaar. 
Dit is de groep JADUS.

De jongeren vanaf de vierde klas van het voortgezet onderwijs komen bij elkaar na overleg over de datum. De data kunnen daardoor anders zijn dan voorgaande jaren. Bij interesse: geef je op bij Helma Vader
(06-47171628) of 1 van de jeugdouderlingen.

Deze groep noemen we JADUS+.
We komen vanaf kwart voor 10 bij elkaar in de Jeugdruimte, en beginnen altijd met een kopje thee of koffie. 
Kom er gerust een keer bij. 
Ook wanneer het u leuk lijkt om hier leiding aan te geven kunt u contact opnemen.

terug