Vertrek 8 kerkenraadsleden Vertrek 8 kerkenraadsleden

Beste gemeenteleden,

Komende januari/februari zullen 8 ambtsdragers afscheid nemen van de kerkenraad. 

Het vertrek van deze kerkenraadsleden vind plaats binnen alle colleges van onze kerk, t.w. ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters. De reden dat zij terugtreden is de lengte van hun ambtstermijn, variërend van 4 – 12 jaar.

Wij realiseren ons dat het vinden van nieuwe ambtsdragers niet eenvoudig is, maar zonder ambtsdragers kan een kerkgemeenschap niet functioneren. Natuurlijk, alles kan minder, maar gaat ten kosten van het gemeenschap zijn en het omzien naar elkaar.
Dit is zeker niet onze insteek, vandaar dat ik het belang van ambtsdragers bij voorbaat onderstreep.

De Exoduskerk is van ons allen en niet zoals vaak wordt gedacht van predikant en/of kerkenraad. Wij allen als gemeente zijn verantwoordelijk voor de invulling en het voortbestaan van deze gemeente.

De komende tijd kan er een beroep op u/jou worden gedaan, voor een kerkenraads- of andere functie binnen onze kerk. Ga a.u.b. met elkaar het gesprek aan om de mogelijkheden te bekijken en te zien hoeveel tijd jij kan en wil besteden aan jouw kerk. Mogen wij op jullie rekenen.

Jan Terlouw

Voorzitter Kerkenraad Exodusgemeente

terug