Via Dolorosa in de Exoduskerk op 19 april 2018 Via Dolorosa in de Exoduskerk op 19 april 2018

Deze compositie, met muziek geschreven door componist, pianist en dirigent Johan van Broekhoven, voor gemengd koor, orgel, piano en dwarsfluit, kenmerkt zich als een muzikaal wandschilderij. Op dit schilderij worden verschillende herkenbare en haast wel epische momenten die zich rond het lijden en sterven van Jezus voltrekken in muziek uitgebeeld. De Bijbelteksten die deze delen met elkaar verbindt alsook de teksten voor de koordelen zijn samengesteld en geschreven door Kees Kuijper uit Sommelsdijk. 
De compositie voert de luisteraar mee langs zeven koordelen. Johan van Broekhoven: “De compositie begint met een majestueus deel met de titel ‘De intocht in Jeruzalem’, waarin de luisteraar al direct wordt meegevoerd in het contrast tussen het ‘Hosanna voor de grote Zoon van David’ en de door toeschouwers bij de intocht opgemerkte ‘maar waarom dan die droefheid in Zijn ogen’. De dichter verwijst hiermee direct naar de tekst ‘Hij komt om te sterven’ om, zo wordt even later bezongen, ‘ons zijn heilsrijk te doen beërven’.”
De kracht van de schitterende teksten die Kees Kuijper geschreven heeft zit hem in het feit dat het is alsof de luisteraar als toeschouwer zelf deel uitmaakt van het moment dat wordt bezongen. Alleen het gebed van Jezus in de hof van Getsemane wordt in een pianosolo met de titel ‘Prière’ uitgebeeld, waarin voorstelbare gevoelens voorbijkomen als droefheid, aanvechting, en berusting.
De compositie kenmerkt zich door mooie melodische lijnen en harmonieën, dienstbaar aan de teksten die worden gezongen. Vanaf het eerste koordeel ‘De intocht in Jeruzalem’ tot aan het laatste deel ‘Via Dolorosa’, waarin haast wel de stappen worden gevolgd van Jezus op weg naar het kruis, wordt door de componist ook in de muziek de afdaling naar de diepten van de dood en verlatenheid uitgebeeld. 
Ook aan de luisteraars is gedacht. Op drie momenten (aanvang, midden en einde) zullen in en rond de compositie liederen worden gezongen. 

Aan de uitvoering van Via Dolorosa werken mee: 
Orgel – ds Jan de Visser
Dwarsfluit – Rebecca van Zwol
Tekstlezer – Margot van de Wende
Samengesteld Koor – Cantorij Exodus, leden uit de Emmauskerk,  en enkele gastdeelnemers. 
Piano en Dirigent – Johan van Broekhoven

Tijdens deze gezamenlijke dienst op Goede Vrijdag, 19 april aanstaande aanvang 20:15 uur, in de Exoduskerk aan de Dorpsweg 97a te Sommelsdijk, zal deze compositie een centrale plek innemen in de liturgie, die zal worden geleid door Ds. Jan de Visser. 
 
terug