vorming en toerusting 2020 2021 vorming en toerusting 2020 2021
Inhoudsopgave

Voorwoord. 3
Filmavonden. 5
Micha. 6
Johannes Passion. 7
Wandelen. 8
Dagtocht naar het Slotje. 8
Workshop Bijbels koken. 9
Maak je eigen Paaskaars. 11
Een lange strijd in woord en muziek. 12
Expositie. 14
Agenda. 15

Taakgroep Vorming en Toerusting

Onze kerk is zich bewust om naast de kerkdiensten op zondag haar gemeenteleden toe te rusten tot het leven van alledag.
In doel en missie van onze Exoduskerk wordt dat ook uitgesproken.

Het gedachtegoed van de Kerk uit te dragen in de wereld om je heen.

Om “leren” in onze gemeente te bevorderen, heeft de kerkenraad een aantal jaren geleden de taakgroep Vorming en Toerusting in het leven geroepen. Het gaat om leren als een praktisch gebeuren. Niet het leren- om-te-weten, maar leren-om-te-doen. Samen woorden wikken en wegen tot je ontdekt wat ze actueel te zeggen hebben. Samen de vraag stellen voor welke keuzes je staat in de wereld waarin je leeft.

Commissie Vorming en Toerusting

Contactpersonen:
Jacqueline Gebraad : jacqueline.gebraad@gmail.com telefoon: 06-53688485
Bert Voorberg : bertvoorberg31@gmail.com telefoon: 06-40286215
Ds. Jan de Visser: jdevisser@exoduskerk.nl telefoon: 0187-769034
Heleen Sikkema: wimheleenvdm@icloud.com Telefoon: 06-21947003
 

Voorwoord


De Commissie Vorming en Toerusting presenteert hierbij het nieuwe programma voor het winterseizoen 2020-2021. Het thema is dit keer: “Het goede leven.” Leven in perspectief van Gods licht. Wat maakt het leven goed, ook in tijden van crisis? Daarvoor kan de kerk woorden aanreiken en activiteiten aanbieden voor die zoektocht. De Commissie hoopt dat dit thema tot gesprekken en verdieping aanzet. Juist in deze tijd. Door de Corona-pandemie moest het lopende programma abrupt beëindigd worden en konden een aantal activiteiten niet doorgaan.
We kunnen u melden dat de avonden rond de Johannes Passion opgenomen zijn in het nieuwe jaarprogramma.
Ook de filmavonden zullen dit jaar weer plaatsvinden, allen gecentreerd rond het jaarthema.
Een serie avonden met bijbel studie over de profeet Micha, de profeet die volgens ds. Jan de Visser uitnodigt tot dialoog, tot nadenken en tot bezinning.
We maken dit jaar een rondwandeling door het dorp Oude – Tonge, en er is een dagtocht naar het Slotje ( St.Catherinedal). Op 24 mei is een wandeling gepland door de gezamenlijke PKN kerken van Goeree- Overflakkee. In maart kunt u een Paaskaars maken voor thuis.
Bij het goede leven hoort eten met elkaar en samen eten bereiden. De workshop Bijbels Koken geeft u daarvoor de gelegenheid.
Ds. Franck Ploum van de Stichting Mamre en pianiste Jetje van Wijk verzorgen een avond rond Nelson Mandela: "Een lange strijd in woord en muziek." En last but not least is er vanaf de startzondag een expositie te bewonderen: "Souvenirs uit het Heilige Land."

De Commissie Vorming en Toerusting van onze Exoduskerk werkt in de programmering van elk seizoen nauw samen met de gelijknamige Commissie uit de Emmaüskerk. Een aantal programmaonderdelen worden gezamenlijk gepresenteerd. Daarnaast wordt rekening gehouden met een goede afstemming van thema’s en bijbelstudies waardoor niet gelijktijdig in beide kerken dezelfde onderwerpen behandeld worden. De Emmaüskerk heeft een moeilijke periode doorgemaakt . Wij voelen ons met hen verbonden.
Verlangen naar het goede leven is verlangen naar God. De bijbel is vol van voorbeelden die laten zien waar het om gaat.
Gerechtigheid , volheid, vrede. Het goede leven vind je vooral door je erin te oefenen. Door het met vallen en opstaan te gaan doen, te oefenen en ruimte te maken voor alles wat het goede leven vorm kan geven.

De kerk heeft altijd van deze handvaten gekend. Handvaten die je karakter vormen. De Exodusgemeenschap probeert die ruimte te zoeken in diversiteit, vooral ook buiten de eigen gemeenschap.
Pas daarin kun je van elkaar leren en vormen. Samen lezen, samen delen , samen aan de maaltijd, in de kerkdiensten en ver daarbuiten. Wat zou het mooi zijn de komende tijd hierin op alle mogelijke manieren en momenten te oefenen.

Filmavonden


Al een paar jaar verzorgt de commissie filmavonden. Dat is in de loop van de tijd iets meer geworden dan je op het eerste gezicht zou denken. Je denkt: ‘je kijkt een film en je gaat weer’, maar zo is dat niet helemaal.
De Commissie selecteert steeds een film met diepgang, een film waar je nog lang over kunt napraten. Meestal wordt kort van tevoren aangekondigd welke film het gaat worden. Dat kunnen en mogen we niet al te weids publiceren, omdat we dan aangezien worden voor een bioscoop, en dan moeten er allerlei rechten betaald worden – veel te duur. De films worden ingeleid door één van de commissieleden. Die vertelt dan natuurlijk niet het plot, maar wel de boodschap of de kern van de film.
We besluiten de avond altijd met een hapje en een drankje, zodat er gelegenheid is om door te praten over de film.
En helemaal aan het einde is er natuurlijk de film pot, waarin een bijdrage gestopt kan worden die het werk van de commissie verder mogelijk maakt. De filmavonden voor het seizoen 2020 – 2021 zijn op dinsdag 29 september, donderdag 3 december, vrijdag 29 januari en donderdag 15 april. De avonden beginnen om 19.30.

 

Micha


Onbekend maakt onbemind, en dat geldt al voor de Kleine Profeten uit het Oude Testament, maar in het bijzonder misschien wel voor Micha. Een vurige, vlammende spreker, die de elite van zijn dagen het vuur na aan de schenen legt. Hij komt op voor de verdrukten en de mensen die niet voor zichzelf kunnen spreken. Eén van zijn beroemdste teksten is deze: ‘Dit is wat de HEER van u vraagt: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten, en nederig de weg te gaan van je God.’
Deze profeet nodigt uit tot dialoog, tot nadenken en bezinning. In de inleiding op het boek Amos staat in de Willibrordvertaling: ‘Zijn taal is direct, op de man af, ruwer nog dan die van de boer
Amos en zeker minder gecultiveerd dan die van de stadsbewoner Jesaja.’ Zo iemand dus.
In drie avonden staat deze man centraal: dinsdag 13, dinsdag 27 oktober en dinsdag 17 november 2020.

Johannes Passion


Dit grote werk van Bach is ouder dan de beroemde Mattheüs Passion, maar jammer genoeg altijd wat onderbelicht gebleven ten   opzichte van zijn jongere broertje. Vorig jaar zijn we begonnen aan een ontdekkingstocht door dit werk, en die tocht hopen we dit seizoen af te  kunnen maken.
Veel deskundigen vinden de Johannes Passion intiemer en van een meer religieuze en muzikale diepgang dan de Mattheüs. Of dat samenhangt met de populariteit van deze meesterwerken, is natuurlijk niet vast te stellen.
De Johannes Passion bestaat, net als de Mattheüs, uit twee ongelijke delen. De hoofdmoot is uiteraard het lijdensverhaal uit het evangelie van Johannes. Daar komen 12 koralen bij, en acht aria’s. Alles bij elkaar is het een indrukwekkend muziekstuk dat nadere toelichting verdient.
Deze toelichting komt van ds. Jan de Visser, en op de laatste avond is ook Rinus Verhage te gast. Rinus is de dirigent van het oratoriumkoor Laudando uit Middelharnis. Dat koor voert op zaterdag 13 maart 2021 de Johannes Passion uit in de Grote Kerk van Middelharnis.
De avonden worden gehouden op:
donderdag 11 februari, donderdag 25 februari en donderdag 11
maart 2021.
Ook deze avonden hebben als aanvangstijdstip 19.30 uur.


 

Wandelen


Kerkepad in Oude-Tonge
Oude-Tonge is bekend doordat het zwaar getroffen is door de Watersnoodramp. Maar wist u dat er een kerk staat gebouwd onder architectuur van Joseph Cuypers?
Op zaterdag 10 oktober brengen we een bezoek aan Oude-Tonge met een rondwandeling door het dorp en met een rondleiding door en orgelbespeling op het prachtige orgel van de Rooms Katholieke Kerk Onze Lieve Vrouw Hemelvaart.
Ontvangst om 10.00 uur aan de haven met koffie en wat lekkers. Daarna maken we een rondwandeling door het dorp en bezoeken een aantal interessante plaatsen, begeleid door lokale gidsen.
Kosten: vrijwillige bijdrage voor een nader te bepalen goed doel.
 

Dagtocht naar het Slotje


Vanaf 1647 wonen de zusters Norbertinessen van Sint-Catharinedal
in slotje "De Blauwe Camer,"dat rond 1400 werd gebouwd. De zusters beheren de landerijen rondom hun klooster. Waar koeien graasden is nu een wijngaard en een kruiden,- en moestuin gerealiseerd. Op woensdag 26 mei 2021 willen we een bezoek gaan brengen aan dit klooster. Om 14.00 uur wonen we een dienst bij met de zusters en krijgen we een rondleiding en daarna een film te zien. We gaan met eigen auto's en de kosten zijn ongeveer €30,00 per persoon.
Meer informatie over tijdstip en plaats van vertrek volgen in april, via Bert Voorberg.


Workshop Bijbels koken


“Bijbels koken is: samen gerechten bereiden en samen genieten van een maal mét verhaal”

Het jaarthema van de PKN is “Het goede leven”. Het samen bereiden en genieten van een goed maal horen daar zeker bij! In de Bijbel lezen we geregeld over mensen die samen de maaltijd gebruiken. Denk bijvoorbeeld in het Oude Testament aan Abraham, die een rijk gevulde tafel laat bereiden voor de drie mannen die hem bezoeken, of Jozef, die als onderkoning van Egypte samen met zijn broers de maaltijd gebruikt. En uit het nieuwe testament weten we dat Jezus vaak én graag samen met anderen at.

Maar ...wat werd er toen gegeten?

Welke gerechten werden klaargemaakt, welke ingrediënten werden er gebruikt?

Om dat te ontdekken nodigen wij u graag uit voor een culinaire reis    door de bijbel.
Jeannette Kastelein heeft voor ons een menu samengesteld van gerechten die hun grondslag hebben in, of geïnspireerd zijn door de bijbel.
Tijdens de workshop krijgen we uitleg over de gerechten. Wat zijn de verhalen erachter, wat is de symboliek?
We beginnen de workshop met een drankje om daarna onder leiding van Jeannette te gaan kokkerellen en tenslotte samen te genieten van een bijbels maal!
Na afloop krijgt u het receptenboekje mee naar huis, zodat u er thuis nog es mee aan de slag kan!

De workshop staat gepland op zaterdag 23 januari 2021

Aanvang: 16.30
Locatie: Exoduskerk

De kosten voor deze avond zijn ca. €15 p.p. (Afhankelijk van het
aantal deelnemers)

Het maximum aantal deelnemers is 30, dus graag van te voren aanmelden bij :

Janneke van Rossum 06-46666342 of
janneke.van.rossum@gmail.com

Maak je eigen Paaskaars


De Paaskaars is een kaars die in de paasnacht voor het eerst wordt ontstoken. Het symboliseert in de katholieke en in de protestantse liturgie het licht van de verrezen Christus . Het is een grote kaars, traditioneel versierd met het kruis, de Griekse letters alfa en omega en het jaartal.

Dinsdagavond 16 maart gaan we samen een Paaskaars maken. Maak een Paaskaars voor je eigen huis of om het Licht aan iemand anders te schenken.

Er wordt gezorgd voor materialen om mee aan de slag te gaan en voor inspiratie. In verband met de inkoop van materialen graag uiterlijk 15 februari aanmelden via marie.a.westra@gmail.com (Richtprijs per kaars EUR 25,00, afhankelijk van het aantal deelnemers kan dit worden bijgesteld)

 

Een lange strijd in woord en muziek


De omwenteling in de Zuid-Afrikaanse geschiedenis zou ondenkbaar zijn geweest zonder de charismatische figuur Nelson Mandela. Voor veel mensen was hij een inspiratiebron en het toonbeeld van verzoening.

De Bredase pianist Jetje van Wijk en Franck Ploum maakten een programma rond deze bijzondere man. De belangrijkste elementen zijn vrije en autobiografische teksten en muziek van Bartok en Shostakovitch. Tevens aandacht voor de actuele situatie in Zuid-Afrika en muziek van African Drum.

Franck Ploum is geen onbekende voor de Exodus gemeente. Regelmatig ging hij voor in onze kerk. Zijn interesse en deskundigheid liggen op het snijvlak van bijbelse traditie en actualiteit.
Het Grote Verhaal over bevrijding, wegtrekken en opnieuw beginnen, onderlinge solidariteit en een nieuwe wereld van gerechtigheid en mensenrechten, vraagt in elke tijd en context opnieuw om vertaling naar het leven van concrete mensen.
Als theoloog en journalist is hij er nieuwsgierig naar hoe mensen en organisaties er in slagen deze vertaalslag concreet te maken en omzetten in bijbels gefundeerd engagement in de samenleving en in deze wereld.

 Jetje van Wijk zette na het behalen van het einddiploma aan het Conservatorium Rotterdam, haar studie voort in de V.S.. Na terugkeer volgden nog verschillende jaren van intensieve studie bij de Russische pianiste Yevgenia Yarmonenko in Brussel. Momenteel woont zij in Breda en houdt zich bezig met kamermuziek in vele samenstellingen en vormen. Zij is de drijvende kracht achter de muzieksalon en klassieke radio-uitzendingen bij de lokale omroep.
De avond staat gepland op donderdag 25 maart 2021. Onder voorbehoud.

 

Expositie


In onze ontmoetingsruimte willen wij na het succes van “Ieder         huis heeft zijn kruis- een verzameling huiskruisen” opnieuw een thema presenteren dat raakvlakken heeft met religieus erfgoed ( in de meest ruime zin). De titel van deze expositie is:
"Souvenirs uit het Heilige Land".
Sinds de 4e eeuw reizen christelijke pelgrims naar het Heilige Land. Ze bezochten “bedeplaatsen” en heiligdommen en kochten daar een zgn. pelgrimsteken. Deze “signa’s “ werden thuis bewaard en vereerd. Ook werden ze op de kleding gedragen als een tastbaar bewijs van de volbrachte pelgrimage. In de 18e eeuw ontstaat een nieuw soort pelgrim, de toerist. Er kwamen georganiseerde reizen naar het Heilige Land.
Trein, boot en vliegtuig brachten grote groepen mensen in contact met het Land van de Bijbel. De “signa” werd een souvenir en vele ansichtkaarten verblijdden de thuisblijvers.
Uit onze kerkgemeenschap hebben velen het huidige Israël bezocht. Voor sommigen was het een bedevaart, een soort “hadj”. Emotioneel voor de één, verrassend voor de ander. Allen brachten wel iets mee uit het Heilige Land. Een selectie treft u aan in de vitrines in onze ontmoetingsruimte.
De tentoonstelling is te bewonderen vanaf zondag 27 september.

Agenda

 
sept zo 27 Startzondag. Begin activiteiten 2020-2021 Exoduskerk
  zo 27 Opening Expositie : “Souvenirs uit het Heilige Land" Exoduskerk
  di 29 1e Filmavond Exoduskerk
okt za 10 Wandeling Oude -Tonge
  di 13 Gespreksavond over bijbel boek Micha Exoduskerk
  di 27 Gespreksavond over bijbel boek Micha Exoduskerk
nov di 17 Gespreksavond over bijbel boek Micha Exoduskerk
dec do 3 2e Filmavond Exoduskerk
2021        
jan vr 29 3e Filmavond Exoduskerk
feb do 11 Leerhuis Johannes Passion Exoduskerk
  do 25 Leerhuis Johannes Passion Exoduskerk
maart do 11 Leerhuis Johannes Passion Exoduskerk
  za 13 Uitvoering Johannes Passion Grote Kerk
  do 25 Nelson Mandela Exoduskerk
mei   woe   26 Dagtocht het Slotje  
terug