Zaterdag 31 maart 2018, Paaswake op Stille Zaterdag Zaterdag 31 maart 2018, Paaswake op Stille Zaterdag
Orde van Dienst voor de PAASWAKE op Stille Zaterdag 2018


In stilte en bij gedempt licht komen we samen
Bij het binnenkomen ontvangt iedereen een kaars

In het donker
Orgelspel
Openingstekst
V:    Christus wiens verrijzenis wij vieren, verdrijf met Uw licht de schaduw van de dood.
A:    Amen
Zingen:    O diepe nacht die ons omringt…        Lied 599 : 1, 2 en 3


Licht
V:    Wachters op de morgen, hoever is de nacht?
A:    De morgen komt en Gods licht gaat over ons op
Zingen:    Ik hoop op God…                Lied 130a : 2

Bij het binnendragen van de paaskaars gaan we staan
Zingen:    Zuivere vlam                Lied 458

Tijdens het zingen geven de ambtsdragers het licht van de paaskaars door en als ieders licht brandt zingen we
Zingen:    Licht ontloken aan het donker            Lied 600 : 1, 3 , 4 en 5
We doven onze kaarsen en gaan weer zitten

Gedenken
K:    Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten?

O:    Dit is een bijzondere nacht; de nacht dat we gedenken hoe wij mensen aan het licht zijn gebracht en al duizenden jaren leven van dit licht.

O:    Dit is ook een bijzondere nacht, omdat God zijn volk Israël heeft bevrijd uit Egypte, het land van duisternis en onvrijheid.

O:    En dit is de nacht, waarin God ons een nieuwe toekomst belooft. De nacht, waarin Hij voor ons uit ging, uit het donker; dat wij mensen van het licht te     zouden zijn.

L:    In het licht
Lezen:     Genesis 1:1 – 2:4a                                 Leven uit het water van de vloed
Zingen:    Gezegend, die de wereld schept…        Lied 984 : 1, 2 en 4

L:    Bevrijding
Lezen:     Exodus 14 : 5v, 9, 13v, 21-27            Leven uit het water van de doortocht
Zingen:    De koning van Egypteland                Lied 169 : 1, 4, 5 en 6

L:            Een nieuwe toekomst
Lezen:    Ezechiël 36 : 24-28)            Leven uit het water van de doop.

V:    En daarmee worden we teruggebracht naar de bronnen van het geloof. De doop als teken van een leven als opgestaan.
Lezen:    Romeinen 6 : 3-5
Zingen:    Het water van de grote vloed            Lied 350 : 1, 3, 4 en 7

Ondertussen wordt het water in het doopvont uitgegoten. We gaan staan om het geloof te belijden.

V:    Nu ook wij dan met Christus zijn begraven en verlangen met Hem op te staan, vraag ik jullie te belijden:
V:    God, die God van mensen is, is de enige God, Schepper van hemel en aarde ,Vader en Moeder voor zijn volk             onderweg die ons het goede gunt.
A:    Dat geloven wij
V:    Zijn Rijk licht op in Gods geschiedenis met zijn volk, in Jezus Christus en in zijn volgelingen de eeuwen door,               waartoe Hij ook óns roept.
A:    Dat geloven wij
V:    Zijn Geest is het die levend maakt, die ons leidt in de waarheid; (vuur in ons leven) die ons een wereld voor                  ogen  houdt, waar liefde en recht wordt gedaan.
A:    Dat geloven wij

Zingen:    Wij komen als geroepen            Lied 612

Er is nu gelegenheid voor wie dat wil om naar voren te komen voor te komen voor de
Doopgedachtenis. 

Ondertussen zingen we:
Zingen:    Neem mij aan zoals ik ben….            Lied 833

Het Woord
Lezen:    Marcus 16:1-8

Paasnachtgedachten
Stilte
Meditatief orgelspel
Zingen:    Licht, van mijn stad de Stedehouder        Lied 601 : 2 en 3

Gebeden
Voorbeden, stilte en Onze Vader

In het licht
Slotlied:    Tussen waken, tussen dromen..        Lied 631 : 1 en 3
Zegen, beantwoord met gezongen amen.
 
terug