Zondag 10 maart 2019 Zondag 10 maart 2019
We lezen Deuteronomium 5: 6 – 21 en Lucas 4: 1 – 13.

We zingen Ps. 91: 1,2;7,8; Gez. 301a, 320: 1,4,5; 339a; 538; 542, en het Projectlied “Wij bidden om een nieuwbegin”.
 
terug