Zondag 10 september 2017 Zondag 10 september 2017
OVD 10 september 2017
Predikant: André van der Stoel
Organist: Piet Westhoeve
Welkom en mededelingen

Intochtslied Psalm 145: 1 en 2 O Heer, mijn God 

Bemoediging / groet
Antwoordlied Psalm 146: 3 Genadig en barmhartig is de Heer

Kyriegebed
Glorialied Lied 690 Taal op de tong

Gesprek met de kinderen

Gebed opening Schrift
Lezing OT Nehemia 1:1-2:9 
Lied Psalm 5: 1, 2 en 3 Laat mij, mijn koning, tot U spreken

Lezing NT 2 Kor 6: 1-13 
Lied Psalm 5: 6 en 7 Maar die uw lieve naam belijden

Verkondiging

Muzikale meditatie

Lied 976 Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven

Gebeden met aansluitend het Onze Vader

Collecte 

Slotlied Lied 750: 1, 5 en 7 Jeruzalem, jij stad door God gebouwd

Zegen 
3x Amen
terug