Zondag 11 maart 2018, 4e zondag van de Veertigdagentijd Zondag 11 maart 2018, 4e zondag van de Veertigdagentijd
Orde van dienst 
Jeugddienst
11 maart 2018

Binnenkomen
muziek

Kerkenraad komt binnen
Gemeente gaat staan

Mannen zingen: Shine Jesus Shine 
Lord, the light of your love is shining
In the midst of the darkness, shining
Jesus, Light of the world, shine upon us
Set us free by the truth you now bring us
Shine on me, shine on me

Refrein (Allen)
Shine, Jesus, shine
Fill this land with the Father's glory
Blaze, Spirit, blaze
Set our hearts on fire
Flow, river, flow
Flood the nations with grace and mercy
Send forth your word
Lord, and let there be light
 
Vrouwen zingen
Lord, I come to your awesome presence
From the shadows into your radiance
By the blood I may enter your brightness
Search me, try me, consume all my darkness
Shine on me, shine on me
Refrein Allen


Gemeente gaat zitten
Welkom en mededelingen


We zingen: lopen op het water

Band:
U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.
Refrein:
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.
Zingen (allemaal)
De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.
Refrein (Allemaal)
Geest van God, leer mij te gaan over de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid.
Refrein (Band)


Groet
Gebed

Kinderen komen naar voren 

Gesprekje en zingen met de kinderen: Vertel het aan de mensen

Vertel het aan de mensen
Wie liefde heeft - Jezus!
Vertel het aan de mensen 
Wie vrede geeft - Jezus!
Vertel het aan de mensen
Dat Jezus leeft
Vertel het aan de mensen

Want iedereen moet weten 
Wie liefde heeft - Jezus!
Want iedereen moet weten 
Wie vrede geeft - Jezus!
Want iedereen moet weten
Dat Jezus leeft
Iedereen moet weten 

Vertel het aan de mensen  
Wie liefde heeft - Jezus!
Vertel het aan de mensen 
Wie vrede geeft - Jezus!
Vertel het aan de mensen
Dat Jezus leeft
Vertel het aan de mensen


Kinderen van groep 1 t/m 5 gaan naar de kindernevendienst


We zingen: Groot is uw trouw (Allemaal)
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
En uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
Iedere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar
Zon maan en sterren in hemelse baan
Tonen zo duid'lijk Uw Godd'lijke wijsheid
Uw grote trouw die zal blijven bestaan

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
Iedere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Groot is uw trouw ied're morgen opnieuw
Groot is uw trouw, U blijft altijd dezelfde
Groot is uw trouw die zal blijven bestaan
Groot is uw trouw tot in eeuwigheid
Groot is uw trouw, o Heer 


Overdenking


We zingen allemaal: Draw me close to you 

Draw me close to you
Never let me go
I lay it all down again
To hear you say that I'm your friend
You are my desire
No one else will do
'Cause nothing else can take your place
To feel the warmth of your embrace
Help me find the way
Bring me back to you 2x
You're all I want
You're all I've ever needed
You're all I want
Help me know you are near


Gedicht (door Annefleur)


Vrouwen zingen : Stil mijn ziel wees stil 
Stil mijn ziel wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.

Refrein: allemaal

God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

Mannen Zingen:
Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af 
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding

Allemaal:

God U bent mijn God...

Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht wacht op de Heer
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

1x
God U bent mijn God...


Gebed en voorbede


samenzang: lied 371- Onze Vader (allemaal)

Onze Vader in de hemel, heilig is uw Naam.
Laat uw Koninkrijk spoedig komen. Laat uw wil worden gedaan 
in de hemel zo ook hier op aard; (geheel herhalen)

want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid; 
want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid.

Onze Vader in de hemel, geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij dat doen: 
hun vergeven die ons iets schuldig zijn;

want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid; 
want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad,
want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid; 
want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid.
Amen. Amen.


Collecte


Tijdens de collecte luisteren: Migthy to save

Well, everyone needs compassion
A love that's never failing
But let mercy fall on me
Well everyone needs forgiveness
The kindness of a Savior
The hope of nations
My Savior
He can move the mountains
My God is Mighty to save
He is Mighty to save
Forever
Author of salvation
He rose and conquered the grave

Jesus conquered the grave
So take me as You find me
All my fears and failures
And fill my life again

I give my life to follow
Everything I believe in
And now I surrender
(I surrender)
Savior
He can move the mountains
My God is Mighty to save
He is Mighty to save
Forever
Author of salvation
He rose and conquered the grave
Jesus conquered the grave
Savior
He can move the mountains
My God is Mighty to save
He is Mighty to save
Forever
Author of salvation
He rose…


kinderen komen terug


zegen


Bij het uitgaan van de kerk zingen we allemaal: Heer ik kom tot U 

Heer ik kom tot U
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

Refrein:
Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Heer, kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde

Refrein 1 x

Slot:
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.Na deze dienst is er de gelegenheid voor een praatje onder het genot van een kopje koffie of thee of glaasje fris met elkaar.

terug