zondag 12 januari 2020 zondag 12 januari 2020

Dienst van de voorbereiding
Welkom en mededelingen (iemand van de kerkenraad)


Intochtslied      Lied 146c vers 1,2 
(mogelijkheid stil gebed)


Bemoediging en groet
 
Zingen: Psalm/ Antwoordlied
Lied 67 vers 1,3

 
Kyriegebed
Leefregel Johannes 15 verzen 12 t/m 17 

Glorialied: lied 346 vers 1,2,3,4,5
Gesprek met de kinderen, om de kaars aan te steken is
de afspraak gemaakt dat de predikant de kleine kaars aansteekt, deze brandende kaars aan het kind geeft die het lantaarntje aan steekt en na afloop uitblaast.
Vervolgens wordt het deurtje gesloten en neemt het kind het lantaarntje mee naar de KND.

kinderen naar kindernevendienst  Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het woord 

Eerste lezing O.T.                               Jesaja 42 verzen 1 t/m 9               
Zingen                                                Lied 459 vers 1,2                                                             
Tweede lezing N.T.                             Mattheüs 3 verzen 7 t/m 17
Zingen                                                Lied 522 vers 1


Verkondiging
(mogelijkheid voor muzikale meditatie) 

Credolied Lied 533 vers 1,2
Dankgebed, voorbeden, stil gebed met aansluitend het Onze Vader
 
Collecte, tijdens/na de collecte komen de kinderen terug

Slotlied Lied 891 (helemaal) of opwekking 488 is dezelfde melodie maar de tekst is niet iets anders.
 
Zending en zegen
Afgesloten met 3x Amen

 
terug