Zondag 12 mei 2019 Zondag 12 mei 2019

Voorganger: Ds. Jan de Visser
Kerkdienst
Organist: Annet van Leersum

De eerste collecte is bestemd voor pastoraat en kerkelijke gebouwen.
De tweede - diaconale - collecte is bestemd voor het Plaatselijk Diaconaat. Hiermee worden plaatselijke diaconale taken bekostigd.
Bij de Kindernevendienst wordt gecollecteerd voor SOS kinderdorpen.

De dienst van zondag 19 mei 2019 is een jeugddienst met als voorganger Theo van Teijlingen.

we lezen uit Numeri 27: 12 – 23 en uit Johannes 10: 22 – 30.
We zingen als ochtendlied Gez. 265: 1,2,6,7. De psalm van de zondag is Ps. 66; we zingen de verzen 1,2,7. Verder vermeldt de liturgie de volgende liederen: Gez. 301a; 302: 1; 100; 339a; 653: 1,6,7; 23a: 1,4 op de melodie van gez. 766.
terug