Zondag 12 november 2017

Zondag 12 november 2017

Orde van dienst
Doopdienst Suze Janne Nagtegaal
12 november 2017


Voorganger: ds. R Steenstra uit Leiden
Organist / pianist dhr. Piet Westhoeve


Muziek

Votum en groet

Aanvangslied: 975 : 1 en 2, Jezus roept hier mensen samen

Gebed

Glorialied 315 : 1 en 3, Heb dank, o God van alle leven

Moment voor de kinderen.

Schriftlezing: Johannes 17 : 1 – 7

Verkondiging
Piano - / Orgelspel

Lied 978 : 1 en 4, Aan u behoort, o Heer der heren

Dienst van de gebeden

Lied 371, Onze Vader in de hemel

Inzameling van de gaven
De kinderen komen terug.

DOOPGEDEELTE
Dopeling Suze wordt binnengebracht
Lezing van het doopformulier
Gebed

Lied 710 (opwekking)

GEBED OM ZEGEN
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!
 
Vader, maak mij tot een zegen;
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
 
Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Doopouders komen met hun kinderen op het liturgisch centrum.
Gedicht

Bediening van de doop
Aansteken van de doopkaars, boekenlegger wordt gegeven

We gaan staan en zingen:
 “Verbonden met vader en moeder” 

1.Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee,
maar ook met de andere mensen,
vier jij hier dit feest met ons mee.
Refrein: Je hebt al een naam, 
maar je krijgt er één bij op dit feest,
want jij wordt gedoopt in 
de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

2.Je bent al een tijdje bij mensen,
je naam is bij ons al vertrouwd,
en dus is het tijd om te vieren, 
dat God die je kent van je houdt.
Refrein:

3.Je bent een begrip aan het worden; 
steeds meer mensen noemen je naam; 
ook God begint jouw naam te roepen 
en dus zijn wij hier nu tezaam.
Refrein:

4.Nu mag ,je gaan leven met mensen, 
verbonden in liefde en trouw,
omdat zij vandaag bij dit dopen
Gods Naam leggen naast die van jou.
Refrein:

Slotlied 416 : 1 en 3, Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen.

De doopouders met familie en vrienden verlaten de kerk samen met de kerkenraad.
Na de dienst is er gelegenheid om de doopouders te feliciteren.

                        


 
terug