Zondag 13 mei 2018 Zondag 13 mei 2018
welkom en mededelingen
Intredelied LB 221 - Zo vriendelijk en veilig 

Bemoediging en groet
Inleiding

Glorialied psalm 150 – Looft God
Gesprek met de kinderen

Gebed opening Schrift
1e lezing Exodus 19,1-­11
Wie oren heeft LB320  

2e lezing Johannes 17,14­26
Dat woord waarin ons richting werd gegeven LB352

Verkondiging
Muziek

Zolang wij ademhalen LB657 
Voorbede en Onze vader
Collecte

Ga met God en Hij zal met je zijn LB 416 
Zegenbede
Amen (3x)
terug