Zondag 14 oktober 2018 Zondag 14 oktober 2018

Voorbereiding

Welkom, mededelingen
Openingslied Psalm 119: 49 en 64
Stilte en inkeer
Bemoediging en groet
Kyriëgebed, Kyriëlied Gezang 301a
Glorialied Gezang 304
Het koor zingt: There is power (Tekst & muziek: Ronna Jordan)
en: I am (Tekst & muziek: Michael W. Smith)
 

Dienst van het woord

Moment met de kinderen
Het koor zingt: Jesus is worthy (Tekst & muziek: Wayne Goodine)
en: For you are Lord (Music and words: Remco Hakkert)
NT-lezing Markus 10: 17 – 31 (lector)
Zingen Gezang 843
Preek
Muzikale meditatie
 

Dienst van gaven en gebed

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Collecte
Het koor zingt: The point of Grace  (Tekst & muziek: Dennis Jernigan)
en: Salvation belongs to our God (Tekst & muziek: Adrian Turner & Pat Howard)
 

Heenzending en zegen

Slotlied Gezang 838: 1 en 2
Zegen, gevolgd door
Zingen Gezang 431 c
 
terug