Zondag 15 april 2018 Zondag 15 april 2018
 
Orde van dienst
Jeugddienst

15 april 2017
Voorganger: Theo van Teijlingen
Muzikale medewerking: Daan Verkerk,
Annefleur van Es, Veerle Baars en Sietske Zijlstra

Muziek van Theo van Teijlingen

Kerkenraad komt binnen 

Welkom en mededelingen door: Lotte

We zingen: Komt laat ons vrolijk zingen 
1) Komt laat ons vrolijk zingen
tot God die alles schiep
Die vissen, bloemen, vogels
uit niets tot leven riep.
Met nevels als een sluier
de groene aarde tooit,
zijn dauw als vreugde parels
over de velden strooit.

Die heuvels schiep en dalen,
waar hij de aard' betrad;
die zon en maan en sterren,
tot licht gaf op ons pad.
Looft hem die ook de mensen,
tot vreugd geschapen heeft
en die ons onze schulden,
om Jezus' wil vergeeft

Votum en Groet

Gemeente gaat zitten

We zingen allemaal:
Komt laat ons vrolijk zingen (couplet 3)
O God die ons in Christus,
een machtig Vader zijt,
verlos ons van het kwade,
nu en in eeuwigheid.

Leer ons als kind'ren leven 
en spelen in uw hof
en met de eng'len zingen,
uw glorie en uw lof

We luisteren naar Theo van Teijlingen

Kinderen komen naar voren 
Gesprekje met de kinderen

We zingen : Jezus is de goede herder

1) Als je 's avonds niet kunt slapen
Als je bang in 't donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de heer bij name kent

Jezus is de goede herder
Jezus hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

2) En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet

Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

Kinderen van groep 1 tm 5 gaan naar de kindernevendienst

Gebed

We luisteren naar: Met open armen - Vluchtkerk

Lezing Psalm 131 door: Maaike
Theo zingt psalm  131

Lezing Matteüs 11: 25-30 door: Maaike

Theo zingt een lied
Uitleg

Zingen: Opwekking 553 - Laat het feest zijn In de huizen
Band:
Laat het feest zijn in de huizen
mensen dansen op de straat
Als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat
in de bergen, door de dalen
Hoor ons loflied, overal
In de hemel en op aarde
als uw glorie, komen zal

Allemaal:
Laat uw licht zien in het duister
als wij buigen voor het kruis
laat uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis
in de bergen, door de dalen
Hoor ons loflied, overal
In de hemel en op aarde
als uw glorie, komen zal

Halleluja, Halleluja,
Halleluja, Halleluja 2 x  

In de bergen, door de dalen
Hoor ons loflied, bovenal
In de hemel en op aarde
als uw glorie, komen zal

in de bergen, door de dalen
Hoor ons loflied, bovenal
in de hemel en op aarde
als uw glorie, komen zal

in de bergen, door de dalen
hoor ons loflied, bovenal
in de hemel en op aarde
als uw glorie, komen zal

Gedicht door: Merel

Kinderen komen terug en geven uitleg over de tekeningen

We zingen: Thuis van Elly en Rikkert
Thuis
Dat is een schone onderbroek
Of lezen in een spannend boek
Een grote pan met erwtensoep
Op het fornuis

Thuis
Een plek waar iedereen je kent
Daar mag je wezen wie je bent
Dat is thuis

Thuis is meer dan een huis
Zoveel meer dan een huis
Het is thuis
Het is thuis

Thuis
In Amsterdam of Appelscha
Daar staat de warme chocola
Daar woont je eigen cavia
Je konijn of je muis

Thuis
Dat is waar iemand van je houdt
Daar is het veilig en vertrouwd
Dat is thuis

Thuis is meer dan een huis
Zoveel meer dan een huis
Het is thuis
Het is thuis  

Thuis
Dat is de plek die God je geeft
Wanneer je dicht bij Jezus leeft
Die zich voor jou gegeven heeft
Aan het kruis

Thuis
Is schuilen in de armen van
De heer die jou verwarmen kan
Dat is thuis

Thuis is meer dan een huis
Zoveel meer dan een huis
Het is thuis
Het is thuis  

Gebed door: Anne (gemaakt door de jadus)

Uitleg Collecte door: Veerle Baars
Collecte

We luisteren naar Home van Phillip Phillips
Zegen

Slotlied:  We shall overcome
We shall overcome
We shall overcome
We shall overcome, some day
Oh, deep in my heart
I do believe
We shall overcome, some day

We'll walk hand in hand
We'll walk hand in hand
We'll walk hand in hand, some day
Oh, deep in my heart I do believe
We shall overcome, some day

We shall live in peace
We shall live in peace
We shall live in peace, some day
Oh, deep in my heart I do believe
We shall overcome, some day

We shall overcome
We shall overcome
We shall overcome, some day
Oh, deep in my heart
I do believe
We shall overcome, some day

Na deze dienst is er de gelegenheid voor een praatje onder het genot van een kopje koffie, thee of glaasje fris met elkaar.
 
terug