Zondag 15 oktober 2017 Zondag 15 oktober 2017
Beginlied: 887
Moment van stilte, votum, groet

Tien woorden van Leven
Lied van ootmoed en verlangen: 905

Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing: 1 Koningen 3 : 2 – 15
Lied 111 : 1

Schriftlezing: 1 Koningen 3 : 16 – 28
Lied 111 : 6

Preek over:
Schenk uw dienaar een opmerkzame geest (9a) – Kort daarna vroegen twee hoeren bij de koning gehoor (16)
Muzikale meditatie

Lied 700
Gebeden – stil gebed – Onze Vader
Collecte

Lied 934 (gewoon, niet in canon)
Zegen
terug