Zondag 18 februari 2018, 1e zondag van de Veertigdagentijd Zondag 18 februari 2018, 1e zondag van de Veertigdagentijd
Welkom en mededelingen
Stil gebed (gemeente gaat staan)
Lied 91a: 1 en 2

Bemoediging en groet
Lied: 91a couplet 3

Gebed om ontferming
Lied: 536 couplet 1, 2 & 4

Uitleg bij de schikking
De kleur paars staat voor inkeer, boete en bezinning.
De poort staat symbool voor opening en binnengaan, een doorgang naar verwachting en hoop.

De rode bloemen stralen kracht en passie uit. Jezus weerstaat de verzoekingen.
De doornen en stekels verbeelden het duivelse element.
Het brood en de steen verwijzen naar het verhaal over de verzoeking in de woestijn.

Jezus laat zich niet verleiden
door de glans en schittering hem getoond.
Sterker dan alle machten is de kracht van Gods liefde.


Gesprek met de kinderen door Renée Schoenmaker
Lied: Kijk eens om je heen, twee coupletten

Gebed voor de opening van de Schrift
Eerste lezing: Genesis 9: 8 – 17
Lied: 603 couplet 1, 2, 4 & 5

Tweede lezing: Marcus 1: 12 – 15
Lied: 539 1, 2, 4, 5

Uitleg en verkondiging
Orgel
Lied: 538 couplet 1 t/m 4

Gebeden en gaven
Gebeden besloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader
Collecten

Slotlied: 418 couplet 1, 3 & 4
Zegen, gemeente antwoordt: Amen, amen, amen
terug