Zondag 18 maart 2018, 5e zondag van de Veertigdagentijd Zondag 18 maart 2018, 5e zondag van de Veertigdagentijd

Welkom en mededelingen 

Intochtslied: De vreugde voert ons naar dit huis (280 vers 1,4,5,6,7)                                                                                                                                                 
We worden stil voor God
Bemoediging
v.     Onze hulp in de naam van de Heer
a.    die hemel en aarde gemaakt heeft,

Groet     
v.    Genade zij u en vrede van God onze Vader
       en van Jezus Christus de Heer
a.    Amen
 
Zingen: Psalm 56: 1,3
 
Kyriegebed

The Message zingt: Wees stil en Psalm 86

Gesprek met de kinderen 

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van het Woord  

Eerste lezing       Exodus 3:7-14              Zingen   Lied 559:1,2                                                                                                          
Tweede lezing     Johannes 18:1-11         Zingen   Lied 559:3,4

The Message zingt: Hij kwam bij ons en Mooie praatjes

Verkondiging 

Credolied 599 vers 1,3,4,5

Dankgebed, voorbeden, stil gebed met aansluitend het Onze Vader

The Message zingt: Meer dan ooit en Ik leef 

Collecte 

Slotlied 362: 1 & 3
 
Zending en zegen
Afgesloten met 3x Amen 
 
terug