Zondag 18 november 2018 Zondag 18 november 2018
Welkom en mededelingen
Intochtslied    Lied 280: 1, 2, 3
Stil gebed

Bemoediging en Groet
Gebed
Loflied        Psalm 63: 2

Lezing van enkele verzen uit psalm 119

Gebed om de Heilige Geest

Zingen: ELB 398: 1, 3
1.    Handen heb je om te geven
van je eigen overvloed.
En een hart om te vergeven
wat een ander jou misdoet.
Refrein: Open je oren om te horen,
open je hart voor iedereen.

3.    Schouders heb je om te dragen
zorg en pijn van alleman.
En een hart om te aanvaarden
wat een ander beter kan.
Refrein

Gesprek met de kinderen, kinderen naar de kindernevendienst

Lezing        Marcus 10: 17-22
Zingen        Lied 992

Lezing        Marcus 10: 23-31
Zingen        Psalm 119: 47, 48
Verkondiging

Zingen        Lied 718
Gebeden     
Collecte, kinderen komen terug

Slotlied    Lied 905: 1, 4
Zegen
 
terug