Zondag 19 mei 2019 Zondag 19 mei 2019

Voorganger: Theo van Teijlingen
Jeugddienst
Organist: Rien Abramse
Jeugddienst

Aanvang 10.00 uur.

De eerste collecte is bestemd voor pastoraat en kerkelijke gebouwen.
De tweede - diaconale - collecte is bestemd voor het Diaconaal Qotum.

Alle PKN-gemeenten betalen jaarlijks een deel van de inkomsten voor landelijk Diaconaal werk, dienst in de samenleving en oecumene.


Bij de Kindernevendienst wordt gecollecteerd voor SOS kinderdorpen.

terug